Permafrost设计的木头小玩具

2018-04-15stylepark

木头小玩具 by Permafrost - 图1

由挪威设计公司Permafrost设计的可爱木头小玩具,融合了摩登的现代技术与古典的北欧工艺,也体现了北欧风格对木头特有的倾爱以及对设计的理解,让人爱不释手。

木头小玩具 by Permafrost - 图2

木头小玩具 by Permafrost - 图3

木头小玩具 by Permafrost - 图4

木头小玩具 by Permafrost - 图5

木头小玩具 by Permafrost - 图6

木头小玩具 by Permafrost - 图7

[via]

评论