Nendo 四月新作 Soft

2018-04-13stylepark

日本设计工作室 Nendo 四月最新项目 Soft,三种高低盒状玻璃矮桌,由 5 面磨砂玻璃组成,相接的玻璃 45° 角横截面上都印有鲜艳的颜色,粘接好后呈现渐变的效果。

nendo.jp

Nendo 四月新作 Soft - 图1 Nendo 四月新作 Soft - 图2 Nendo 四月新作 Soft - 图3 Nendo 四月新作 Soft - 图4 Nendo 四月新作 Soft - 图5 Nendo 四月新作 Soft - 图6 Nendo 四月新作 Soft - 图7 Nendo 四月新作 Soft - 图8 Nendo 四月新作 Soft - 图9 Nendo 四月新作 Soft - 图10 Nendo 四月新作 Soft - 图11 Nendo 四月新作 Soft - 图12 Nendo 四月新作 Soft - 图13 Nendo 四月新作 Soft - 图14 Nendo 四月新作 Soft - 图15 Nendo 四月新作 Soft - 图16

 

 

评论