ito GINKGO 银杏复古旅行箱

2018-04-13stylepark

GINKGO 银杏复古旅行箱,是设计师刘知礼与ito历时两年打磨合作款。2014年面市的Ginkgo银杏系列旅行箱,秉承简约低调的北欧风格,集轻盈兼顾于一身,正如银杏果外面坚固,内里细腻的个性。

+ 购买:banlimi.com

ito GINKGO 银杏复古旅行箱 - 图1 ito GINKGO 银杏复古旅行箱 - 图2 ito GINKGO 银杏复古旅行箱 - 图3 ito GINKGO 银杏复古旅行箱 - 图4 ito GINKGO 银杏复古旅行箱 - 图5 ito GINKGO 银杏复古旅行箱 - 图6 ito GINKGO 银杏复古旅行箱 - 图7 ito GINKGO 银杏复古旅行箱 - 图8 ito GINKGO 银杏复古旅行箱 - 图9 ito GINKGO 银杏复古旅行箱 - 图10 ito GINKGO 银杏复古旅行箱 - 图11 ito GINKGO 银杏复古旅行箱 - 图12

评论